Karjera – darbas

Siūlomos skatinimo priemonės yra šios:

 • dvejus metus yra skiriama kasmetinė 7068 Eur išmoka, išmokama proporcingai du kartus per metus, jei gydytojas įsipareigoja dirbti Utenos ligoninėje ne trumpiau kaip vienerius metus nuo išmokos mokėjimo pabaigos.
 • kasmetinė išmoka gydytojui 4 metus, iš viso 42 tūkst. eurų, išmokama proporcingai kas mėnesį, jei šia skatinimo priemone pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 4 metus nuo išmokos mokėjimo pabaigos.
 • gydytojams arba rezidentams, pradėjusiems dirbti Utenos ligoninėje, pirmus penkerius metus 100 proc. kompensuojamos su kredito įstaiga sudarytos paskolos sutarties pirmajam būstui nusipirkti ar pasistatyti palūkanos. Šiai skatinimo priemonei netaikomas 24 mėnesių terminas nuo įsidarbinimo Utenos ligoninėje pradžios.

Rezidentams, kurie pasirenka VšĮ Utenos ligoninę bei planuoja joje dirbti, yra mokama kasmetinė rezidento išmoka, skirta valstybės nefinansuojamoms rezidentūros studijoms apmokėti. Ši išmoka mokama nuo 3 iki 6 metų priklausomai nuo pasirinktos rezidentūros studijų programos trukmės. Šia skatinimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja Utenos ligoninėje dirbti nuo įsidarbinimo po rezidentūros baigimo pagal įgytą specialybę proporcingai rezidentūros studijų apmokėjimo laikotarpiui.
Gydytojui, dirbančiam Utenos ligoninėje ir gyvenančiam už Utenos rajono ribų, taip pat neturinčiam nuosavybės teise priklausančio būsto savivaldybės teritorijoje, įstaigos lėšomis kompensuojamos transporto išlaidos vykstant į darbą ir iš darbo.
Visiems gydytojams bei rezidentams taikomos ir kitos skatinimo priemonės, nustatytos Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos apraše.

Utenos ligoninės administracija glaudžiai bendradarbiauja įsikuriant Utenoje, padeda spręsti būsto ir kitus klausimus.

Išsamesnę informaciją rasite čia:

FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į UTENOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35117d4212e911eaad00dac7ebcb2435/asr

 • ORTOPEDUI TRAUMATOLOGUI (-EI)
 • ANESTEZIOLOGUI REANIMATOLOGUI (-EI)
 • AKUŠERIUI GINEKOLOGUI (-EI)
 • VIDAUS LIGŲ GYDYTOJUI (-AI)
 • OFTALMOLOGUI (-EI)
 • GASTROENTEROLOGUI (-EI)
 • KARDIOLOGUI (-EI)
 • NEUROLOGUI (-EI)
 • NEFROLOGUI (-EI)
 • PULMONOLOGUI (-EI)
 • PEDIATRUI (-EI)
 • ABDOMINALINIAM CHIRURGUI (-EI)
 • REABILITOLOGUI (-EI)
 • BIOMEDICINOS TECHNOLOGUI (-EI)

Savo CV galite siųsti el. paštu: info@utenosligonine.lt 

Informacija:

Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena

Tel. +370 (389) 63 820

Dirbant VšĮ Utenos ligoninėje gydytojo galimybės ištirti pacientą beveik neribotos.

Į pagalbą visada pasiruošusi atskubėti Suomijoje (Labquality), Didžiojoje Britanijoje (Riqas) ir Prancūzijoje (Qualiris) sertifikuota klinikinė laboratorija, kurioje tyrimas trunka iki 1 valandos. Vienas iš privalumų – alergenų nustatymas, kuris labai svarbus daugelio susirgimų diferencinėje diagnostikoje. Express diagnostika, mikrobiologijos laboratorija su skaitmeniniu mikroorganizmų identifikavimu, imunologiniai tyrimai pagelbės infekcinių susirgimų diagnostikoje ir gydyme.

Šiuolaikinė radiologija sugeba identifikuoti nuo paprasčiausio lūžimo iki sudėtingo onkologinio susirgimo. Skaitmeninis vaizdas apdorojamas kompiuteriais iki 3D vaizdo, o tai padeda diagnozuoti ir apsispręsti dėl gydymo taktikos.

Diagnostikos galimybės užtikrins greitą ir tikslų gydymą.