Konsultacijų poliklinikos gydytojų darbo grafikas

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 06.10 – 06.14d.

Vaikų pulmonologė
Gyd. R. Sabalienė
301 kab.
I 12:00 - 17:00
II 8:00 –14:00
III 12:00–17:00
IV 8:00–14:00
V -
Vaikų pulmonologė
Gyd. I. Melnikienė
301 kab.
I 8:00–12:00
II 14:00–17:00
III 8:00–12:00
IV 14:00–17:00
V 8:00–11:30
Vaikų ligų gydytoja
Gyd. D. Vaiškūnienė
303 kab.
I -
II 12:00–14:00
III -
IV 12:00–14:00
V 13:00–14:00
Vaikų neurologė
R. Markovskienė
215 kab.
I -
II -
III -
IV -
V 9:00–16:00
Dirbs 06.14d.
Pulmonologė
Gyd. E. Bagurskienė
206 kab
I -
II 15:30–18:00
III -
IV -
V -
Pulmonologė
Gyd. V. Griškevičienė
206 kab.
I -
II

9:00–16:00

III 9:00–16:00
IV -
V -
Gastroenterologė
Gyd. Z. Bartašiūnaitė
109 kab.
I -
II 11:00–13:30
III 11:00–13:30
IV 11:00–13:30
V -
Hematologė
L. Aleškevičienė
206 kab.
I 9:00–17:00
II -
III -
IV -
V -
Kardiologė
Gyd. D. Grincevičienė
216 kab.
I 12:00–16:00
II -
III 14:00–16:30
IV 12:00–16:00
V 13:00–16:30
Nedirbs 06.10 – 07.12d.
Kardiologė
Gyd. S. Saugūnienė
213 kab.
I

9:00–15:00

II -
III -
IV -
V -
Vaikų kardiologė
Gyd. A. Kriščiūnienė
216 kab.
I 11:00–17:00
II 8:00–15:00
III 11:00–17:00
IV 11:00–16:00
V 08:00–11:00
Nedirbs 06.14d.
Vaikų kardiologė
Gyd. R. Kunigėlienė
215 kab.
I 8:00–17:00
II -
III -
IV -
V -
Dirbs 07.01d.
Neurologas
Gyd. V. Simenas
303 kab.
I

10:00–17:00

II -
III -
IV -
V -
Neurologė
Gyd. R. Stasevičienė
307 kab.
I 11:00–15:00
II 11:00–15:00
III 11:00–15:00
IV 11:00–15:00
V 11:00–15:00
Traumatologas
Gyd. F. Taučius
153 kab.
I 13:00–15:00
II

13:00–15:00

III 13:00–15:00
IV 13:00–15:00
V 13:00–15:00
Nedirbs 06.12d. ir 06.13d.
Traumatologas
Gyd. S. Bartašius
153 kab.
I -
II -
III -
IV

10:00–13:00

V -
Nedirbs visą birželio mėn.
Traumatologas
Gyd. V. Linkevičius
153 kab.
I 09:00–12:00
II -
III

09:00–13:00

IV -
V -
Dermatovenerologas
Gyd. J. Valatka
110 kab.
I 12:00–17:00
II 8:00–12:00
III 12:00–17:00
IV 8:00–17:00
V 8:00–16:00
Oftalmologė
Gyd. R. Krukonytė
212 kab.
I

13:00–17:00

II

8:00–13:00

III 8:00–13:00
IV 8:00–13:00
V -
Oftalmologė
Gyd. M. Palaitienė
205 kab.
I 8:00–13:00
II 12:30–17:00
III 12:30–17:00
IV 12:30–17:00
V 10:30–16:00
Oftalmologė
Gyd. N. Onyshchenko
207 kab.
I

8:00–14:00

II

12:30–17:00

III 8:00–17:00
IV 12:00–17:00
V 8:00–14:00
Nedirbs 06.10 – 06.12d.
Urologas
Gyd. V. Usovas
137 kab.
I 10:00–14:30
II 10:00–14:30
III -
IV 9:00–14:00
V 9:00–14:00
Urologas
Gyd. J. Babakinas
104 kab.
I 8:00–12:00
II 8:00–12:00
III 8:00–12:00
IV 8:00–12:00
V 8:00–12:00
Nedirbs 06.03 – 06.25d.
Echoskopuotoja
Gyd. A. Vėlavičienė
150 kab.
I 9:00–12:00
II 9:00–12:00
III -
IV -
V 7:00–10:00
Echoskopuotojas
Gyd. S. Ratiukas
150 kab.
I -
II -
III -
IV 11:00–16:00
V -
VI

08:0015:00

Nedirbs birželio mėn. šeštadieniais
Abdominalinis chirurgas
Gyd. E. Kulikauskas
129 kab.
I -
II 12:00–15:00
III -
IV -
V 10:00–14:00
Echoskopuotoja
Gyd. K. Klevinskaitė-Vaškelienė
150 kab.
I

13:00–15:00

II 15:00–16:00
III -
IV -
V -
Nedirbs 06.11d.
Echoskopuotoja
Gyd. A.Sniečkuvienė
150 kab.
I -
II -
III 17:00–19:00
IV -
V -
Dirbs 06.12d.
Echoskopuotojas
Gyd. V. Usovas
137 kab.
I 14:30–17:00
II

14:30–17:00

III -
IV 14:40–15:00
V 14:40–15:00
Urologas abdom. chirurgas
Gyd. R. Leipus
150 kab.
I

12:00–13:00

II -
III 9:00–10:00
IV 9:00–10:00
V -
Reumatologas
Gyd. A. Gocentas
306 kab.
I -
II -
III 9:00–17:00
IV -
V -
Nedirbs 06.10 – 06.14d.
Endokrinologė
Gyd. A. Vėlavičienė
101 kab.
I

7:30-8:00; 12:00-17:30

II

7:30-8:00; 12:00-17:30

III

7:30-14:00

IV

7:30-15:00

V -
Gyd. A. Norkus
Endokrinologas
129A kab.
I 10:00–18:00
II -
III -
IV -
V -
Dirbs 06.17d.
Nefrologė
Gyd. L. Jakštienė
104 kab.
I 12:00–14:00
II 12:00–15:00
III 12:00–14:00
IV 12:00–14:00
V -
Skausmo gyd.
Gyd. A. Kareiva
139 kab.
I -
II -
III -
IV 9:00–14:00
V -
Otorinolaringologas
Gyd. M. Groblys
211 kab.
I 12:00–17:00
II 12:00–16:00
III -
IV 12:00–17:00
V -
Otorinolaringologas
Gyd. N. Popov
210 kab.
I 8:00–16:00
II 8:00–13:00
III 13:00–17:00
IV 8:00–14:00
V 8:00–16:00
Vaikų chirurgas
Gyd. A. Grincevičius
PSPC 112 kab.
I 10:00–12:00
II 12:00–14:00
III 10:00–12:00
IV 10:00–12:00
V 12:00–14:00
Nedirbs 06.10 – 07.12d.
Infektologė
Gyd. S. Petkevičiūtė
I 9:00–11:00
II 9:00–11:00
III 9:00–11:00
IV 9:00–11:00
V 9:00–11:00
Nedirbs 06.13d.
Endoskopijos
Gyd. L. Treinienė
108 kab.
I 8:00–15:00
II 8:00–15:00
III 8:00–15:00
IV 8:00–15:00
V 8:00–15:00
Endoskopijos
Gyd. K. Matulevičius
108 kab.
I -
II -
III -
IV -
V -
VI 8:00–15:00
Fibrokolonoskopijos
Gyd. E. Kulikauskas
I

8:00–14:00

II -
III -
IV -
V -
Chirurgas
Gyd. A. Meškauskas
153 kab.
I 12:00–13:00
II -
III -
IV -
V 9:00–13:00
Gyd. ginekologė
Ala Menčinskienė
162 kab.
I -
II 11:00–15:00
III -
IV 8:00–11:00
V -
Nedirbs 06.13d.
Gyd. ginekologė
Eglė Stankevičienė
162 kab.
I -
II 7:30–11:00
III 7:30–11:00
IV -
V -
Nedirbs 06.10 – 06.21d.
Gyd. ginekologė
Agnė Šepetienė
162 kab.
I 8:00–11:00
II -
III -
IV -
V -
Gyd. ginekologė
Jovita Šapolienė
162 kab.
I

11:00-17:30

II -
III 11:00–18:00
IV 12:00–15:00
V -
Nedirbs 06.12 – 06.13d.
Diabeto mokykla
L. Kvedarienė
109 kab.
I

13:00–17:00

II -
III -
IV -
V -
Nedirbs 06.03 – 06.17d.
Diabetinės pėdos kab.
Dž. Vaitasienė
109 kab.
I 8:40–9:00
II 8:00–9:00
III 14:00–15:00
IV 14:00–15:00
V -
Angiochirurgas
M. Gutauskas
Dirbs 06-07
I -
II -
III -
IV -
V 14:00–17:00
Dirbs 06.21d.
Gyd. odontologė
Gyd. A. Tervidavičienė, BPS D. Sadaunikienė
I 8:00–11:00
II 8:00 –14:00
III -
IV -
V -
Gyd. odontologė
Gyd. A. Žalnierienė, BPS D. Sadaunikienė
I -
II -
III 8:00–13:00
IV 8:00–13:00
V -
Neurochirurgas
U.Kšanas
211 kab.
I -
II -
III -
IV -
V

14:00-17:00

Nedirbs šį mėnesį.