Administracija

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams
Larisa Jakštienė
Vyriausioji slaugos administratorė
Jūratė Stankevičienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui
Birutė Grobovienė
Sekretorė referentė
Rimutė Švilpienė