Praneškite apie galimus pažeidimus

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Darbuotojus, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti  telefonu, raštu arba el. paštu darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją:

Tel. 8 659 81641

El. p.: korupcija@utenosligonine.lt

Siunčiant pranešimą raštu, ant voko ar rašto būtina nurodyti Viešosios įstaigos Utenos ligoninės Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimo atsakingam asmeniui, nurodant adresą: Viešoji įstaiga Utenos ligoninė, Aukštakalnio g. 3,  LT-28151, Utena. Po adresato pavadinimu parašant „Kompetentingam subjektui asmeniškai“

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) Ligoninėje galite pranešti LR Sveikatos apsaugos ministerijai:

  • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004  (spaudžiant 2);
  • elektroniniu paštu korupcija@sam.lt

STT :

  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „Pranešk“;
  • visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33;
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad Ligoninė neturi įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Utenos ligoninėje teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimo teikimo forma

DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMAI KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA GAUTŲ PRANEŠIMŲ, 2023 M. NEBUVO GAUTA.