Pacientų lankymo tvarka

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖJE 

  1. Ši Pacientų lankymo tvarka taikoma VšĮ Utenos ligoninės pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims ir nustato tiriamų ir gydomų pacientų lankymo reikalavimus.
  2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. Lankytojai – ASPĮ tiriamus, gydomus ir (ar) gimdyves, ir (ar) slaugomus pacientus lankantys asmenys.

2.2. Lydintieji asmenys – ASPĮ tiriamus, gydomus ir (ar) gimdyves, ir (ar) slaugomus pacientus ar atvykusias gimdyti nėščiąsias lydintys asmenys.

  1. Pacientų lankymui skiriamas laikas:

3.1. Visuose įstaigos skyriuose, išskyrus Reanimacijos ir COVID-19 skyrius, nuo 10.30 iki 12.00 ir nuo 16.00 iki 20.00. Vienu metu prie paciento leidžiama ne daugiau dviejų lankytojų.

3.2. Reanimacijos skyriuje pacientai lankomi nuo 12.00 iki 13.00 ir nuo 17.00 iki 18.00. Lankymo trukmė – 20 min. Vienu metu prie paciento leidžiama ne daugiau kaip vienas lankytojas.

3.3. COVID-19 skyriuje pacientų lankymas draudžiamas. Siuntiniai priimami kasdien nuo 11.00 val. iki 12.00 ir nuo 17.00 val. iki 18.00 val. (per COVID-19 skyriaus galines duris). Informacija apie COVID-19 skyriuje gulinčio paciento būklę teikiama skyriaus telefonu Nr. 8 648 25337 nuo 8.30 iki 10.30.

  1. Lankytojams, turintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), lankyti pacientus neleidžiama.
  2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti pacientus nerekomenduojama.
  3. Prieš patenkant į skyrių ir išeinant iš jo, lankytojams rekomenduojama dezinfekuoti rankas.
  4. Vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu lankytojai privalo išeiti iš palatos.
  5. Gimdyvės ir naujagimiai lankomi pagal bendrą pacientų lankymo tvarką.
  6. Dalyvauti gimdyme gali tik vienas lydintysis asmuo.
  7. Lankytojai, pažeidžiantys įstaigos reikalavimus, gali būti išprašyti iš ligoninės medicinos personalo ar saugos tarnybos darbuotojų.