Kraujo bankas

Veikla

Kraujo bankas – Utenos ligoninės padalinys, laikantis ir skirstantis kraują bei kraujo komponentus, atliekantis kraujo ir jo komponentų suderinamumo tyrimus, organizuojantis transfuzinę veiklą, aprūpinantis ligoninę saugiu krauju, jo komponentais bei preparatais. Kraujo bankas ligoninės skyriams išduoda kraują bei jo komponentus ir preparatus pagal skyrių užsakymus, tvarko užsakymų apskaitą.

Kuo mes ypatingi

Turime modernų kraujo bei jo komponentų saugojimo šaldytuvą.

Ką siūlome pacientams

Mūsų tikslas:

  • Nuolat ir laiku aprūpinti ligoninę ir pacientus saugiu krauju bei jo komponentais ir preparatais;
  • Atlikti transfuzinės terapijos priežiūrą;
  • Užsakyti ligoninei reikalingų kraujo komponentų ir preparatų;
  • Saugoti kraujo komponentus ir preparatus, vykdyti jų apskaitą, atnaujinti atsargas;
  • Užtikrinti kraujo produktų transportavimo sąlygas;
  • Sunaikinti netinkamą naudoti kraują ir jo komponentus;
  • Kraujo bankas privalo užtikrinti ligoninės transfuzinę pagalbą ir ekstremalių situacijų atvejais.